Człowiek może spojrzeć sobie w oczy, gdy jego uczynki były godne człowieka. Nie każdy nim jest.