Grzech – faktycznie prawdziwa spowiedź zmazuje w nas grzech. Ale to nie „spowiedź” ją zmazuje ale nasze zrozumienie tego co zrobiliśmy, gdy mówiąc komuś o tym co się stało czujemy wracające sumienie, to przychodzi do nas postanowienie naprawy tego i przebaczenie sobie. Na tym polega zmazanie grzechu, a nie mówienie o tym bez zrozumienia lub że ktoś za nas go zmaże. Dlatego rozmowy są tak ważne, i naprawa tego co zrobiliśmy.