Człowiek nie otrzyma więcej bólu i cierpienia, niż jest w stanie znieść. Nie bój się.