W życiu bądź dobry, ale nienaiwny. To naiwność sprawia, że dobroć jest raniona.