Pokora ma także inne oblicze. Jest stanem zrozumienia, że żaden człowiek nam nie pomoże bezinteresownie. Wówczas bez braku oczekiwania zdani jesteśmy sami na siebie oraz przeznaczenie, które wypełniamy.