Człowiek, który pamięta o swojej krzywdzie, nie zrozumiał tego, a dopóki nie zaakceptuje, to nie zapomni.