Nauczycielami mądrości mogą być ból i cierpienie, a jej uczniami – przyjemności.