Miłość również powstaje dzięki mądrości w formie i kształtach materii oraz wpływa na wolną wolę, a zmysły słuchu i dotyku dodatkowo ją stymulują.