Ujrzeć się w odbiciu oczach drugiego człowieka, najcenniejsze.