Człowiek szczęśliwy jest prosty i skromny, świadomy połączenia z innymi ludźmi, ziemią i Wszechświatem. Wstając rano, dziękuje Bogu, że ma cały dzień na doświadczanie Jego obecności. W służeniu innym ludziom i niesieniu pomocy odnajduje sens życia. Przez pokorę i akceptację tego, co się wydarza, zbiera doświadczenia za pomocą zmysłów, relacji z innymi ludźmi oraz poznaje siebie. Dzięki wyobraźni i czuciu kreuje swoją rzeczywistość. Przed snem dziękuje za możliwość doświadczania tego wszystkiego, będąc świadomy każdej chwili.