Ludzi wrażliwych łatwiej zranić, ale oni szybciej wybaczają.