Człowiek, który zauważa zachody słońca, potrzebuje samotności.