Świadoma samotność jest dojrzałością człowieka w jego życiu. Nie chodzi tu o izolacje od ludzi lub osamotnienie, żeby czuć się że nam kogoś brakuje. Chodzi tu o akceptacje i pokochania siebie samego.