Przepis na miłość:

Obserwuj, z obserwacji wyłaniać się będzie zrozumienie tego, czego się doświadcza, ze zrozumienia wypływać będzie akceptacja. Z akceptacji zrodzi się współczucie, zmieniając nas w osobę wrażliwą i gotową do kolejnej zmiany. To jest moment odkrywania miłości, która zawsze była, chociaż nie mogliśmy jej poczuć. Świat pokaże Ci piękno w spotkanym człowieku, a im więcej go dostrzeżesz, tym więcej dostaniesz. Poczujesz swoją moc płynącą z serca, przejawisz ją i zaczniesz kreować w materii swoje życie po to, żeby poznawać i wyrażać siebie w doświadczeniach tego świata. Życie stanie się chwilą – tą, w której jesteś teraz.