Człowiek dopiero jak się wk**wi, to jest w stanie wydostać się z błędnego koła.