Radość jest miarą równowagi świata w naszym wnętrzu.