Żal łez, które spływają po policzku dziewczyny,
Żal dziewczyny, która cierpi w duszy,
Żal duszy, która płacze za Bogiem,
Żal Boga, który płacze za dziewczyną.