Karma

Jesteśmy jedną z wielu kropel naszej duszy, wsród innych jeszcze kropel oceanu. Jeżeli poprzez nasze zachowanie, czyny lub myśli wpłyniemy na inną krople w sposób dysharmonii, wówczas sami to odczujemy na sobie w tej kropli którą jesteśmy w postaci lustra materii lub poprzez odczuwania wewnętrznego rozdarcia od innej naszej kropli, która to właśnie odbiera teraz lub w przyszłości.