Słowo

Myśl zapisana w postaci słowo w słowo jest nieaktualna lub nierzeczywista już po samym jej zapisaniu, dlatego niektórzy używają metafor, żeby w późniejszym okresie przeczytać żywą myśl, która stoi za słowami.