Równowaga zmysłów

Nadwrażliwość każdego ze zmysłów jest tak samo chore jak ich uśpienie. Szkoda że psychologia nie patrzy na człowieka poprzez pryzmat każdego ze zmysłów i tam nie szuka odpowiedzi. W przypadku zwiększonej aktywności przynajmniej jednego ze zmysłów, umysł zaczyna chorować i może dochodzić do zaburzeń w psychice, a przypadku zwiększonej aktywności większej ilości zmysłów zachodzi do opanowania przez nie Ego i w konsekwencji całego umysłu. W przypadku zmniejszonego lub wygasłego przynajmniej jednego ze zmysłu, człowiek może stać się obojętny i zgostniały jeżeli nie zrozumie że nimi nie jest.