Sztuka

Sztuką jest być szczęśliwym, bo cierpienie i ból każdy potrafi stworzyć.