Wartość

Życie, miłość, mądrość, świadomość, wola, ile są warte gdy nie ma jednej z nich ?