Tęsknota

Ból dla ciała,
Cierpienie dla umysłu,
Tęsknota dla duszy,
Tęsknota połączenia się kropli wody z oceanem jest silniejsza od bólu i cierpienia.