Fizyka wg duchowości

E=mc2

E – energia wszechświata
= – świadomość, akceptacja
m – materia w której dusza się doświadcza
c2 – czas, optymalna prędkość z jaką energia przechodzi przez materię
m – Ego chce stałości materii i obniża jej temperaturę poprzez czas, ale wówczas zwiększa się opór i rośnie cierpienie umysłu. Materia musi być w stanie plastycznym pomiędzy stałością, a rozpłynięciem wówczas opór jest najmniejszy w stosunku do plastyczności materii i jej materializacji, czyli akceptacji.

Wszechświat = akceptacja x doświadczenie 2