Umysł

Czy zastanawiałeś się kiedyś po co jest przysadka mózgowa, wzgórze, podwzgórze, szyszynka, móżdżek w głowie i jak są ze sobą połączone, gdzie znajduje się centrum umysłu i czy tylko jest tam Ego ?

Poprzez kolejne urodzenie się w tym samym ciele, dusza może zmieniać wygląd, cechy ciała lub poprzez wygaśnięcia lub aktywacje pewnych obszarów w głowie sam umysł skorolowany od tego co się wydarzy lub wydarzyło.

Umysł to nie tylko Ego, oprócz niego rownież odnajduje się przestrzeń samego zapisu niezależnie od czynników zewnętrznych i wewnętrznych jak również przestrzeń zmysłów która jest komunikacją pomiędzy zmysłami ciała, a żywiołami w ciele i w planecie. Są trzy niezależne od siebie przestrzenie wzajemnie od siebie uzależnione i wpływające na siebie, tak jak w przypadku ciała i umysłu. Poprzez wpojony program w Ego jako coś indywidualnego, zaczyna przypisywać sobie własne zasady i przynależność do moje i ja dla ludzi, idei i rzeczy. To moze zaburzać cykl myślowy całego umysłu poprzez większa dominację Ego na pozostałe przestrzenie.
Poprzez zrozumienie przeszlosci w obszarze pamięci, obserwacje w obszarze Ego, i akceptacje w obszarze zmysłów następuje połączenie i integracja w jeden umysł, który łączy się z większym umysłem. Dlatego kluczem jest obserwacja, obserwacja bez osadzania i porównywania.