Cień

Jest akcentem mocniejszego i jego skrajnością, stanowi jedność, ale i iluzję.
Stopniowanie przechodzi od światła od ciała, emocji i uczucia na umyśle i braku źrodła dla duszy.
Jeżeli to odwrócimy to znaczenie cienia nabiera sens.
Dla duszy jest brak Boga, i jest iluzją,
Dla umysłu jest przyjemność i jest odbiciem cierpienia, i jest lekko widoczny jako cień,
Dla ciała jest bólem i jest on rzeczywisty, jak cień postacji odbitej na piasku od zachodu słońca.

Cień jest subtelny i za każdym razem inny.