Zmysły

Wkładasz dłoń do przestrzeni o niebieskim kolorze, czujesz ją. Ona się porusza lub możesz sam wprawiać ją w ruch – to woda

Wyciągasz dłoń przed siebie i czujesz dziwną energię, która oplata ją, czasami jest delikatna czasami nie – to wiatr

Wyciągasz dłoń do przestrzeni, który zmienia swój wymiar w każdej sekundzie, im jesteś bliżej jego to bardziej go odczuwasz – to ogień

Kładziesz dłoń na przestrzeni w której jest energia zmiany jednej w drugą – to ziemia

Poprzez jeden tylko zmysł, zmysł dotyku, doświadczasz tylu energii i masz już moż c jej zmiany.

Jesteś jak młody Bóg, który potrafi już jednym zmysłem czynić cuda.
Ziemia ma swoje zmysły poprzez swoje żywioły,
Ty masz swoje zmysły poprzez ciało,
Spotkanie zmysłów ciała i ziemi jest magicznym dotknięciem i doświadczeniem dla obu stron.