Granica

Między tym co było, a tym co będzie,
Między wdechem, a wydechem,
Między lądem, a wodą,
Między światłem, a ciemnością,
Między cierpieniem, a przyjemnością, jest granica.
Cienka i niezauważalna,
ale to ona nadaje sens i kierunek życia.