Świadomość

Świadomość się powiększa lub zmniejsza.
Jaka jest Twoja świadomość na środku pustyni bez kropli wody,
Jaka jest Twoja świadomość na środku oceanu bez koła ratunkowego ?