Sekret

Czy wogle zadał ktoś sobie pytanie, dlaczego ktoś dał nam narzędzie tak jak afirmacja i mapę marzeń bez wytłumaczenia zasad i konsekwencji tej zabawy ?