Pomaganie

Przy pomaganiu innym należy być uważnym, czy nie wynika to tylko z tego że chcemy być lepsi od tego komu pomagamy.