Afirmacje

Chcę lub nie chcę to jest głos ego, a afirmacje są jego narzędziem do spełniania jego życzeń, nie Twoich.
Pokora i akceptacja to jest szept duszy, a modlitwa jest jej narzędziem do spełniania życzeń.