Medycyna

Wierz mi, jak postanowisz być zdrowym, żaden lekarz ani lekarstwa nie zatrzymają Ciebie.