Związek

Żeby kobieta rozumiała czym jest oczekiwanie nie skupiała by się na sobie,
Żeby kobieta rozumiała czym jest warunkowanie nie żądałby więcej od niego.

Żeby mężczyzna rozumiał czym jest oczekiwanie nie skupiłaby się na jutrze,
Żeby mężczyzna rozumiał czym jest warunkowanie nie wyznaczyłby granic dla niej.

I odwrotnie.