Mamo !

Dlaczego jak byłem mały prowadziłaś mnie do budynku gdzie nie było okien i było duszno ?
Pragnąłem w tym czasie pójść do lasu i połączyć się z naturą.
Dlaczego uczyli mnie dakalogu katechetycznego ?
Pragnąłem uczyć się dekalogu biblijnego.
Dlaczego będąc na dalekiej planecie gdzieś na drodze mlecznej za grzechy skończone przez Adama mam płacić nieskończoną karę ?
Pragnąłem kreaować i tworzyć nowe wrzechświaty.
Dlaczego nauczyli mnie, że jest podział na dobre i złe ?
Pragnąłem widzieć we wszystkim miłość.
Dlaczego uczyli mnie jak zrobię coś złego zostanę ukarany przez Boga ?
Pragnąłem zawsze robić dobre uczynki.
Dlaczego uczyli mnie, że Bóg jest oddzielony ode mnie i jest w budynkach i wizerunkach ?
Pragnąłem by był transcendentalnym i doświadczać Jego poprzez Jestem.
Dlaczego zostałem odseparowany i uczony żeby składać mu ofiarę za grzechy ?
Pragnąłem doświadczać nieznanych, mówiąc za wszystko dziękuję.
Dlaczego nagrodę za swe uczynki miałem dostać po mojej śmierci ?
Pragnąłem doświaczać ją Tu i Teraz.
Dlaczego miałem powtarzać: moja wina, moja wina, moja wina ?
Pragnąłem powtarzać : dziękuję, dziękuję, dziękuję.
Dlaczego miałem mówić: panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja ?
Pragnąłem mówić, dziękuję że jesteś ze mną, a ja z Tobą, za mój rozwój świadomości i miłość wokół mnie i we mnie, że dzieki Tobie moja dusza jest zdrowa.
Dlaczego uczyli mnie że jest piekło i niebo, przeszłość za moje grzechy, przyszłość za moje cnoty ?
Pragnąłem być Tu i Teraz.
Dlaczego uczyli mnie, że Bóg jest płci męskiej ?
Pragnąłem wierzyć że Boga nie da się opisać słowami i wsadzić w formę.
Dlaczego nie uczyli mnie pełnej historii korzeni wiary ?
Pragnąłem poznawać prawdę doświadczając błędy i sukcesy moich ojców i matek poprzez odrzucenie fałszywych teorii i religii.
Dlaczego techologia, sztuka, edukacja, medycyna, historia i nauka nie była dostępna wszystkim ?
Pragnąłem żeby wszyscy mieli prawo i dostęp do wiedzy.
Dlaczego ewangelie zostały zmienione 14800 razy z dodanymi 10000 słowami ?
Pragnąłem je studiować w oryginale wraz z brakującymi 5000 słowami.
Dlaczego powstał Index Expurgatorius ?
Pragnąłem poznania historii wraz Catholic Encyclopedia.
Dlaczego zostało połączenie mitraizmu z druidycznymi zasadami Culdee, egipskiej historii Ozyrysa i Izis, greckiej filozofii i aspektami hinduizmu ?
Pragnąłem je poznać jako oddzielone teorie żeby samemu odrzucić fałsz i samemu akceptować prawdę.
Dlaczego 318 osob zadecydowało w jakiej formie ma wyglądać system wiary ?
Pragnąłem żeby każdy poznał siebie i innych poprzez zrozumienie przyczyn ich powstania i ich skutków, żeby system wiary zamienił nieświadomość na świadomość.
Dlaczego sądzono, że cały materializm należy do diabła i czarownic ?
Pragnąłem żeby cały wrzechświat materialny i duchowy był przesiąknięty obecnością tylko Boga i stanowił całość jako jedność.
Dlaczego uczyli mnie że człowiek jest słaby, grzeszny i ma znikomy wpływ na świat, a Bóg jest daleko stąd.
Pragnąłem żeby człowiek był zintegrowany z przyrodą i wrzechświatem i widział w niej Boga, był z nim połączony Tu i Teraz i doświadczał jego obecności.

W ciagu tych 2000 lat, Tata szukał czegoś poza sobą, poza materią czegoś co mozna nazwać Bogiem. Zadawał wiele pytań oczekując odpowiedzi w postacji tysiąca słów, idei, rozłamów religijnych,nadzieji i wiary. Poprzez głos umysłu, ciała, innych informacji z zewnątrz od innych ludzi w czasach pokoju i wojny starał się ułożyć kodeks praw człowieka w postacji słów. Nie da się ująć tego słowami, każde kolejne słowo będzie oddalało nas od prawdy. Dziś słowo jest najważniejsze i o trwogo czło­wiek zaczyna żyć już samym sło­wem i myśli że to jest sens życia. Teraz to wiem i rozumiem dlaczego tak trudno było przekazać tę wiedzę, jeszcze dołączając nowe filtry i pryzmaty kolejnych ludzi i ich umysły.
Mamo czy Tata pragnął mojego dobra z racji na pamięć swojego cierpienia czy też z racji na pamięć pragnienia przyjemności, zwłaszcza bezpieczeństwa, radości, szczęścia i zdrowia – powiedz mu, że już go rozumiem i dziękuję mu.
Pragnienie Taty i pragnienie moje były poprostu dążeniem do szczęścia za pomocą słów. Dzisiaj już wiem że nie kodeks życia ale obserwacja tego co się dzieje we mnie i na zewnątrz oraz czym jestem jest jedyną prawdą.