Oczami Duszy

  Na początku jeszcze o tym nie wiedziałem, nie rozumiałem, jak ważną podróż odbyłem. Kilka tygodni życia w Tybecie sprawiło, że napisałem tam książkę. Jest ona wypadkową historii...

Człowiek może spojrzeć sobie w oczy, gdy jego uczynki były godne człowieka. Nie każdy nim...

Szukaj pięknego serca, a nie pięknej twarzy. Piękne rzeczy nie zawsze są dobre, ale dobre rzeczy zawsze są...

Lubimy wierzyć, że tylko w nas zachodzą zmiany, że zmienia nas nasza historia, sukcesy, porażki, ludzie, podróże, ale inni to muszą być tacy sami. Tacy sami jak...

Ludzie zmieniają partnerów by znaleść miłość , ale to nie partnerów należy zmienić, lecz...

Grzech - faktycznie prawdziwa spowiedź zmazuje w nas grzech. Ale to nie „spowiedź” ją zmazuje ale nasze zrozumienie tego co zrobiliśmy, gdy mówiąc komuś o tym co się stało czujemy wracające...

To, że ktoś jest przed tobą, nie oznacza że idzie w tym samym...

Człowiek nie otrzyma więcej bólu i cierpienia, niż jest w stanie znieść. Nie bój...

Jak człowiek jest niewierny partnerowi, od razu się o tym mówi. Jak nie jest wierny sobie, wszyscy siedzą cicho, nawet on sam. Nazwałbym to, taką zmową milczenia, wszyscy to robimy ale udajemy ze tak...

To nie zmiana poglądów wpływa na zmianę widzenia, lecz jego...